Koorhistorie

In deze rubriek wordt stil gestaan bij de historie van het koor, wat het koor heeft betekend en nog betekent voor het muziekleven in Volendam en daarbuiten, met vermelding van mensen die ook bij het koor hebben gezongen en daarbij een prominente plaats hebben of hebben gehad.

Ook wordt aandacht besteed aan de diverse evenementen en koorreizen die het koor in de loop van de jaren heeft (mee)gemaakt.
Uit de fotoalbums, die persoonlijk door Meester Beumer zijn bijgehouden vanaf ongeveer 1960, zijn de bladen ingescand inclusief bijgeschreven teksten en gerelateerde documenten en natuurlijk de foto's. Naast deze foto's uit de albums zijn er nog de dia's die grotendeels door Pater Scholten zijn gemaakt tijdens de diverse koorreizen.

Daarnaast zijn hier bijzondere foto´s, reisverslagen en verwijzingen naar verschillende filmpjes op YouTube en de destijds uitgebrachte Kerst CD en LP te vinden.

Het is raadzaam om regelmatig even op deze site te kijken of er nieuwe onderwerpen zijn bijgekomen.

U kunt de foto's en video's vinden op de pagina video's en foto's.