Historie van het koor

Toen de oprichter van het koor, meester Evert Beumer, zelf nog in De Rijp op school zat, werd hem de liefde voor muziek bijgebracht door zijn toenmalige onderwijzer. Opmerkelijk genoeg werd in die tijd op school al veel aan muziek gedaan. Vooral aan zang en meerstemmige zang. De kleine Evert Beumer vond dat prachtig en zong heel graag mee.Deze onderwijzer richtte een koor op, waar ook Evert Beumer in mocht zingen. Hij had weliswaar last van verlegenheid, toch werd hij vaak uitverkoren om de solo’s voor zijn rekening te nemen. Ondanks zijn jeugdige leeftijd, hij zal negen of tien jaar geweest zijn, rijpte toen al het verlangen ooit zelf zo ‘n koor te hebben.

Tijdens zijn vervolgstudie bleef Evert Beumer zich met muziek bezig houden. Niet alleen met zang, maar hij volgde ook piano- en orgellessen. Hij behaalde het Ward diploma (een Amerikaanse zangmethode) en hij kreeg les van de organist van de Mozes en Aäron Kerk en de heer Schouten, organist van de kathedraal in Haarlem. Tijdens de vervulling van zijn militaire dienstplicht dirigeerde Evert Beumer de kerkdiensten.

Meester Beumer kwam in 1957 als onderwijzer en later schoolhoofd van de Petrusschool in Volendam terecht. Daarnaast studeerde hij voor zijn hoofdakte en bleef hij pianolessen volgen. Toen in maart 1960 de Volendamse kapelaan Jan van der Velden het vanwege zijn vele werk met jongeren te druk kreeg, vroeg hij Evert Beumer om zijn kleine, uit 14 à 15 jongens bestaande, koor over te nemen. Omdat dit een kerkelijk koor was, en er voor de overledenen week-, maand- en jaarstondes werden gehouden zongen deze jongetjes nagenoeg dagelijks requiems. Meester Beumer nam de groep onder zijn vleugels, breidde het repertoire uit, en binnen 5 jaar groeide het koor uit tot een groep van zo’n 70 leden. Tegenwoordig beschikt het koor (± 50 leden) over een kerkelijk en wereldlijk repertoire. Het kerkelijke repertoire bestaat uit gregoriaans, polyfonie en uit licht klassieke en moderne werken. Het wereldlijke gedeelte behelst vooral traditionele,  licht klassieke en popmuziek.

In 1965 werd het koor voor het eerst volgens de originele Volendamse dracht gekleed. Diverse moeders van koorleden hebben indertijd de jongenskostuums speciaal voor het koor gemaakt. De eerste foto van het koor, in Volendammer kostuum voor de Mariakerk, werd in dat jaar gemaakt. En ook de eerste buitenlandse reis volgde in dat jaar. Deze reis leidde het jongenskoor naar Lourdes waar zij twee à drie keer per dag zongen voor de gelovigen. Tot op heden luisterde het koor negen maal de grote “Nationale Bedevaarten” in Lourdes op. In 2008, als Lourdes viert dat het 150 jaar geleden is dat Maria aan Bernadette verscheen, en 125 jaar geleden dat de VNB Nationale Bedevaarten de eerste reis maakte naar Lourdes, gaat het koor voor de tiende keer naar Lourdes.

Aangezien het koor is aangesloten bij de internationale federatie “Pueri Cantores”, waarvan regelmatig de bijeenkomsten worden bijgewoond, bleef het voor wat betreft het buitenland niet bij die ene Lourdes reis. De Zangertjes van Volendam zongen in onder andere in London, Polen, Wenen, Maracaibo (Venezuela) en in Rome. In Rome waren ze tot nu toe vijf maal. Zij hebben gezongen voor de Paus in de St. Pieter en in de kerk der Friezen. Tevens worden de nationale bijeenkomsten bijgewoond in Hilversum, Venray, Rotterdam et cetera. Intussen wordt het koor regelmatig uitgenodigd om ergens te komen optreden.

De begeleiding van het koor is steeds in handen geweest van zeer bekwame musici, behorende tot Nederlandse grote componisten. Vanaf 1960 was dat organist en pianist pater Cor van der Peet, componist van vele missen, motetten en liederen. Tijdens de eerste Lourdesreis van 1965 kwam het koor in contact met Kees Bornewasser. Deze componist en organist werd de vaste vervanger van Van der Peet op buitenlandse reizen. Toen Van der Peet in 1986 stierf nam Bornewasser zijn volledige functie over. Hij was de vaste organist, begeleider en adviseur van De Zangertjes van Volendam tot juni 2008. Terwijl in de beginperiode de repetities van het koor in de Petrusschool plaatsvonden, beschikken De Zangertjes van Volendam sinds de 80-er jaren over een eigen onderkomen in Volendam, dat bekostigd kon worden uit de opbrengst van oud papier en donaties van particulieren en bedrijven. In de loop der jaren heeft het koorhuis verschillende veranderingen ondergaan en begin december 2001 is het nieuwe koorhuis geopend.

Kinderen vanaf vier jaar kunnen zich aanmelden voor het koor en starten bij “de Benjamins”. Zij repeteren op de woensdagmiddag onder leiding van Barbara Pool, ooit zelf koorlid. Als de kinderen in groep drie van het basisonderwijs komen, gaan ze binnen het koor over naar de brugklas. Zij zijn dan “aspiranten”. Aan het einde van een repetitiejaar worden deze kinderen op de avond voor Pinksteren tot zangertje geïnstalleerd. Ze zijn dan volwaardig koorlid en mogen elk concert en elke viering in de kerk meezingen. Het koor repeteert vijf maal per week. Ze leren notenschrift, toontreffen, tekst lezen, vastheid, stemtechniek, ademhalingstechniek enzovoort. De zangertjes die daadwerkelijk vijf maal per week de repetities bijwonen worden de echte toppers van het koor. Volgens meester Beumer zingen ze zuiverder naarmate ze vaker naar de repetities komen.

De meeste meisjes verlaten het koor rond hun 21e levensjaar. Het tijdstip waarop de jongens het koor verlaten is wat meer afhankelijk van het breken van de stem. Voor de jongens bestaat dan wel de mogelijkheid om over te stappen naar het mannenkoor.

De meisjes zijn er overigens pas in 1988 bijgekomen én gebleven. Het koor had een uitnodiging op zak om tijdens de EK voetbal in Duitsland in het stadion op te treden. In eerste instantie werden de meisjes aan het koor toegevoegd om het uiterlijk op te fleuren. De Volendammer meisjesdracht is veel kleurrijker dan de zwarte jongensdracht. Gezamenlijk brachten zij het lied “Tulpen uit Amsterdam”. De meisjes konden daarna natuurlijk niet meer weggestuurd worden, dus werd het jongenskoor uiteindelijk een kinderkoor, waarin ook de meisjes een volwaardige plaats kregen. De jongens en meisjes zingen en spelen samen en de sfeer is goed. Ook de meisjes helpen graag mee met de oud papier actie.

Het koor biedt de kinderen meer dan alleen het ontwikkelen van de zangstem. Het kan ze over verlegenheid heen helpen, ze leren discipline, goede manieren en etiquette, ze groeien met elkaar op waardoor de sociale contacten al vroeg gelegd en onderhouden worden. Tevens doen ze diverse werkzaamheden, waaronder het ophalen van oud papier, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het koor.

Om het koor in stand te houden is de hulp van vrijwilligers hard nodig. Bij optredens, zowel in binnenland als buitenland, gaan diverse ouders van de kinderen mee ter begeleiding van de groep. Het is niet mogelijk om als dirigent van een groot kinderkoor elk kind apart in de gaten te houden. Doordat er volwassenen meegaan, wordt de verantwoordelijkheid voor de kinderen en de kostuums gedeeld.

Verschillende voormalige koorleden zijn zo geïnspireerd geraakt, dat zij na het verlaten van de schoolbanken uiteindelijk toch in de muziek terecht zijn gekomen. Een aantal studeerde aan het conservatorium, sommigen zijn zanger, of instrumentalist in een band. Dirigenten van het Vincentiuskoor en het Petruskoor zijn ooit als Zangertje begonnen. Ook Barbara Pool, die nu de Benjamins begeleidt startte in het koor van meester Beumer.

Het bekendste voormalig Zangertje van Volendam is Jan Smit. Toen zijn beroemde dorpsgenoten van BZN bezig waren met de opnamen van hun album “A Symphonic Night” kwamen zij meester Beumer vragen om een mooie jongensstem. Hij stelde hen aan vijf koorleden voor en BZN selecteerde uiteindelijk Jan Smit. Samen met Carola zong hij het stuk “Mama”. Jan Smit was toen pas tien jaar. Hij is nog een tijd bij het koor blijven zingen, waarna hij aan een prachtige solocarrière kon beginnen. In 2001 heeft het koor zijn eerste CD opgenomen, een kerst CD waar ook Jan Smit aan meewerkte.

Toen kapelaan Van der Velden pastoor werd in Schoorl en later in Edam heeft hij De Zangertjes van Volendam nog uitgenodigd om in zijn gemeente te komen zingen. Hij was er trots op, dat het koor waarmee hij ooit begonnen was zo gegroeid was.

Helaas ontliep ook het koor de gevolgen niet van de cafébrand, die zulke catastrofale gevolgen voor de hele Volendamse gemeenschap had. Het koor bestaat al zo lang, dat er ex-leden en ouders van (ex)leden met de gevolgen kwamen te leven. De Zangertjes van Volendam hebben benefietconcerten gegeven om geld in te zamelen voor de slachtoffers. Zo hadden zij ook een uitlaatklep voor hun emoties en medeleven.

Op 9 oktober 2007 is meester Beumer overleden. Per 1 januari 2008 is Juliette Besijn de nieuwe dirigent van De Zangertjes van Volendam. Zij heeft het conservatoriumdiploma  zangdocent. De Zangertjes van Volendam laten daarmee zien dat ze doorgaan in de geest van hun oprichter, meester Beumer, aan wie ze heel veel dank verschuldigd zijn.