Oud papier

Al jarenlang is het een vertrouwd beeld, de busjes met de medewerkers en koorleden die langs de deuren oud papier ophalen in Volendam. Deze mensen dragen er in belangrijke mate toe bij dat het koor kan blijven voortbestaan.

U kunt uw karton en papier brengen bij het koorhuis in de Meerstraat.Wilt u iets vragen over papier? Bel of sms Jaap Schilder 06 51879201 of stuur een email naar: info@zangertjesvanvolendam.nl