Ter nagedachtenis aan Jaap Smit (de Kip)

08-03-2021

In memoriam Jaap Smit (de Kip)

Op donderdagmorgen 4 maart jl. bereikte ons het droevige nieuws dat onze Jaap Smit na een moedig gedragen ziekbed was overleden. Hoewel wij op de hoogte waren dat Jaap al enige tijd ernstig ziek was, kwam dit bericht keihard bij ons binnen. Een siddering ging door het koor van De Zangertjes van Volendam. Jaap mocht maar 62 jaar worden.

Binnen De Zangertjes van Volendam was Jaap een graag geziene gast. Meer dan 30 jaar was hij lid van ons koor. Hij was zeer betrokken bij het koor maar ook zeer betrokken bij de individuele koorleden. Bij Jaap kon je je ei kwijt want hij had altijd een oprecht luisterend oor.

Jaap was één van de steunende krachten bij de baspartij. Hij bracht de nieuwe jonge bassen de kneepjes van het vak bij en als de hele baspartij de mist dreigde in te gaan, dan zorgde Jaap wel dat het “zooitje ongeregeld” weer in de maat kwam. Met regelmaat verzorgde Jaap een solopartij tijdens kerkdiensten en andere optredens. Dat ging hem zeer verdienstelijk af.

Daarnaast verrichtte Jaap nog diverse andere vrijwilligerstaken voor het koor. Hij verzorgde al sinds jaar en dag de ledenadministratie en was één van de drijvende krachten achter de jaarlijks terugkerende donateursactie. Nadat Jaap in de loop van vorig jaar het bericht had gekregen dat hij ernstig ziek was, was het een vreemde, maar wel een logische, gewaarwording dat hij die taken direct overdroeg aan andere leden binnen het koor. Hij had blijkbaar toen al het gevoel dat dit niet meer goed ging komen.

Tijdens de concertreizen van ons koor was Jaap bijna altijd aanwezig. Zijn vrouw Marga en zijn zoon John gingen, als het enigszins kon, ook mee. Zijn EHBO-koffer ging dan trouw mee en dat gaf voor ons een vertrouwd gevoel. In al die jaren hoefde Jaap gelukkig niet “veel uit te rukken”, maar als er wat aan de hand was dan stond Jaap paraat. Tijdens deze concertreizen werd ook altijd de traditionele “bonte

avond” gehouden. Jong en oud mocht dan een optreden verzorgen. “Jong” deed daar altijd driftig aan mee, maar “oud” keek en luisterde liever. Maar niet onze Jaap! Elke concertreis bracht hij weer een lied ten gehore en zijn duet met Bets is nog steeds legendarisch.

Maar nu is Jaap er niet meer. Hij, die altijd trouw naar de repetities kwam en bij de optredens aanwezig was. Hij, die met zijn karakteristieke stemgeluid niet meer lijfelijk aanwezig is, maar die wij nog wel in gedachten kunnen horen. Hij, die na afloop van de vrijdagavondrepetitie gezellig aan kon zitten en zo schaterend kon lachen. Hij, Jaap, is niet meer. Jaap, wat een mooi mens was jij.

Wij wensen Marga, John en Harry en beide families alle kracht toe om dit verlies te moeten dragen.

Bestuur, alle zangers en vrijwilligers van de Stichting De Zangertjes van Volendam